кЫргЫзский сказочный словарик.
Зебра: Ишак-матрос
Карлсон: Вертолет-бабай
Дед Мороз: Колотун-бабай
Змей Горыныч: Керогаз-акА
Баба Яга: Карга-апА
Кощей Бессмертный: Маклауд-мамай